Collagets teori och praktik
Kurser, workshops och föredrag om collagets praktik, historia och teori Lärare/föreläsare: Edvard Derkert/Derk Art Design (DAD)


Edvard Derkert
Edvard Derkert  har sedan slutet av 80-talet varit verksam som konstnär, illustratör, grafisk formgivare och skribent. Han har även jobbat som pedagog på bla Konstfack, Örebro Universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Bland hans kunder kan nämnas Sveriges Radio, DN, Leopard förlag, Aftonbladet, W&W, Bonniers, Galago, Tidningen VI, Journalisten mfl.

Vad det handlar om.
Oavsett om det är frågan om ett kort föredrag eller en längre kurs behandlas collagets historia, dess tekniker, dess uttryck, dess teori och dess förgreningar rakt in i dagens konst, litteratur och  musik. Det är ju inte själva limmet som gör collaget – det är snarare en fråga om en speciell form av praktiskt kombinatoriskt tänkande som är överordnat både material och tekniker.

Collagets är aktuellt
Collaget bjuder också på konkreta referenspunkter till den debatt som just nu pågår i konstlivet om originalitet, upphovsrätt och kopiering. Förutom papperscollaget i bildkonsten presenteras även collage/montage från olika konstarter som film, musik och litteratur och nya interaktiva medier.

 

Föredrag

Collagets historia – från papper till  pixel
Vi följer collaget genom konsthistorien. Från de första collagen i Japen på 1100-talet till nutida digitala uttryck. A. Presentation med bild/musik/film (ca 1 1/2tm). B. Som ovan fast mer ingående. (ca 3 tm )


Collaget, Picasso och Paris.

Här presenteras Picasso, kubismen, collaget och den påverkan dessa hade på 1910-talets konst framför allt i Paris. Paris var modernitetens och konstens huvudstad där många av tidens stora konstnärer vistades under den tid då Braque och Picasso upptäckte och utvecklade collaget. Presentation med bild/musik/film (ca 1 1/2tm).


Kurt Schwitters, collaget och Dada:

Han har beskrivits som föregången till popkonsten, installationen och performanekonsten. Kurt Schwitters och hans Merzkonst presenteras samt hans inverkan på konsten på 50- och 60-talen. Presentation med bild/musik/film (ca 1 1/2tm).
 
Collaget som folkkonst:

Collaget som folklig praktik från siluettklipp och scrapbooks till “altered books”. Föredrag och bildvisning. (ca 1 1/2 tm)


Det elektroniska collaget:
Om att klippa och klistra i datoråldern. Om digital bildsampling och upphovsrätt. Presentation med bild/musik/film (ca 1 1/2tm).