Collagets teori och praktik
Kurser, workshops och föredrag om collagets praktik, historia och teori Lärare/föreläsare: Edvard Derkert/Derk Art Design (DAD)


Edvard Derkert
Edvard Derkert  har sedan slutet av 80-talet varit verksam som konstnär, illustratör, grafisk formgivare och skribent. Han har även jobbat som pedagog på bla Konstfack, Örebro Universitet och Lärarhögskolan i Stockholm. Bland hans kunder kan nämnas Sveriges Radio, DN, Leopard förlag, Aftonbladet, W&W, Bonniers, Galago, Tidningen VI, Journalisten mfl.

Vad det handlar om.
Oavsett om det är frågan om ett kort föredrag eller en längre kurs behandlas collagets historia, dess tekniker, dess uttryck, dess teori och dess förgreningar rakt in i dagens konst, litteratur och  musik. Det är ju inte själva limmet som gör collaget – det är snarare en fråga om en speciell form av praktiskt kombinatoriskt tänkande som är överordnat både material och tekniker.

Collagets är aktuellt
Collaget bjuder också på konkreta referenspunkter till den debatt som just nu pågår i konstlivet om originalitet, upphovsrätt och kopiering. Förutom papperscollaget i bildkonsten presenteras även collage/montage från olika konstarter som film, musik och litteratur och nya interaktiva medier.

 

Workshops

Collaget i praktiken – från klippning till sampling
Inbegriper föredraget “Collagets historia – från papper till pixel” och olika konkreta och tankemässiga laborationer där deltagarna själva prövar collagets teori och praktik. Övningarna kan vara digitala eller analoga, dvs pappersmaterial mm. (Endags-/tvådagarskurs)