Vecka 45 [Krax! Krax! Kribbel! Kribbel!]

En bild säger mer än 1000 ord. Så säger man och alla förstår vad man menar. Eller tror sig förstå. Men att utrycka detta påstående i bild och går man obevekligen bet på. Försök själv! Vissa saker kan man endast säga och annat får man tiga om. Eller utrycka i musik eller i bild. För att vidare krångla till tycker vissa "bildpedagoger" att bildskapande är en språklig verksamhet‚ att bilder har grammatik och syntax. Man säger sig också "läsa" bilder. Och det är här någonstans min ömma tå sticker fram, men inte bokstavligen utan just bild-likt så att säga.


Som bildkonstnär blir jag förbannad då jag misstänker att dessa bildteoretiker försöker förvandla, eller snarare tämja bilden till en serie tecken vilken då blir betydligt lättare att analysera och kontrollera. Bilden undersöks med språket som måttstock. Vi pratar således om bilden som språk. Och om bilden är ett språk måste det ju finnas grammatik och syntax. Regler! Sekvens! Positioner! Krax! Krax! Oj, jag saknar ord, jag måste låna vokabulär från fåglarna för ge utryck för min irritation. Nej, jag förstår inte det fina i kråksången. En bild är en bild är en bild! Krax! Krax! Och det är ord och inga visor.

 

Ibland räcker inte heller de vedertagna orden till och man helt sonika skapa egna, eller låna från främmande språk(Strindberg som föregångare till ljudpoesin):

Storken: Kribbel, Krabbel, plurre, murre
Näktergalen= Kluck kluck zi zo lo lo li!
Korpen= Grabt Grabt, bra', bra', brao!
Svalorna= Wir und Ihr, Ihr und Wir.
Hunden= Weg! Weg!¨Trumman= trammeram trammeram. Trummelum kom kom!

schnarr–arr-ararr ararr arr - - -


Men en bild är verkligen inte ord, mening eller text. Om så vore fallet så skulle vi ju omgående kunna skippa pratbubblorna i serierna. Det är ju förstås så som alla "bildade" redan vet att ord och bild är uttrycksmedel som lämpar sig för olika ändamål. Den bortsprungna katten beskrivs bäst i bild medan ett logiskt resonemang bäst uttrycks i ord. Basta.


Vissa bilder säger mer än 1000 ord. Jag menar hur lång tid skulle det inte ta att beskriva en målning av Helvetes-Breughel. En ritning på ett hus säger mer än tusen ord. Men vissa ord är svåra att fånga i bild t ex "inkongruens", relativitet, återblick, mfl. Men vissa bilder, t ex bilder på ansikten säger mer för att vi är så funtade.

Vi är mer eller mindre proffs på att tolka och reagera på ansiktsuttryck. "Madame Gorgoines annars så dystra ansikte lystes upp av ett ett obeskrivligt leende! Det fanns något på en gång spefullt också melankoliskt, eller rent av oförskämt utmanande och därför så lockande i detta undflyende leende." Jag ni förstår, eller som man säger på engelska: Do you get the picture, or do you want me to draw a diagram?!

Har du synpunkter hör av dig.

 

ord och inga visor
Talhand(ling)
En
cigarr
som utfyllnad!