Some flattering, some fair and some rather silly quotes from Swedish newspapers about Edvard Derkert and his art


As milk and champagne in the same sip, it should really curdle but does not! Barometern

Som mjölk och champange i samma klunk. Det borde skära sig men gör det inte." Barometern


Edvard Derkert has small eyeglasses. Through these he fixates on one thing at a time.
Ölandsbladet.

Edvard Derkert har små glasögon, stora som 50-öres- mynt. Genom dem fixerar han en sak i taget. Ölandsbladet


It is nearly too good to be true!
Östra Småland.


Det är nästan för bra för att vara sant. Östra Småland


Old and new, intellect and feeling, humor and solemnity.Everything is cut and pasted together into an unconnected connection.
Barometern.


Gammalt och nytt, intellekt och känsla, humor och allvar. Allt klipps ihop till ett osammanhängande sammahang. Barometern


I believe that the issue increase of Aftonbladet - major Swedish newspaper - emanates from Derkerts appearing so often on their cultural pages, says Stig Fröberg.
Västerås Läns Tidning


"Jag tror Aftonbladets uppgång beror på att Derkert syns på tidningens kultursidor ofta, säger Stig Fröberg." Vlt

The repudiation is so total that something new just have to be born. Svd

Avståndstagandet är så totalt att något nytt måste födas. Svd

It is rewarding, fun and full of insights, and the illustrator of the book, Edvard Derkert have in the same manner archived a rich interplay between depth and playfulness. Dagens Nyheter Review of the book "Musikens Makt" by Camilla Lundberg

Det är givande, roligt och insiktsfullt, och bokens illustratör Edvard Derkert har lyckats åstadkomma samma fruktbara samspel mellan djup och klackspark. DN om bilderna i boken musikens makt av Camilla Lundberg. W & W


Hits often the bulls eye, and by all means rather maliciously! NSD


Väldigt träffsäkert, och för all del också ganska elakt. NSD


A true collage artist who makes couplings to the history of art Västerås Läns Tidning


En sann collagekonstnär som gör kopplingar till konsthistorien." Vlt
 

DAD.A, Edvard Derkert , CV, Mainpage