Ordning och oreda är en titel på ett bokprojekt men också ett koncept för kreativt tänkandet, olika sätt att samla och bearbeta information och att länka samman idéer och uppslag.

Grundidéerna har vuxit fram under de år jag undervisat på Lärahögskolan i Stockholm i media och pedagogik. Jag kände en stark frustration över studenternas svårigheter att ta sig an öppna uppgifter som krävde kreativt tänkande. Vad göras! Det är det jag försöker utröna här i Ordning och oreda. Jag kommer här att presentera början av boken, dess upplägg, dess tematik. Finner någon mina tankar intressanta eller enbart irriterande hör gärna av er. info@dad.a.se