info@dad.a.se xxtel: +46(0)76 85 85 862

Beställ via mail:
Skicka ett mail till info@dad.a.se där du anger boktitel och antal + namn och adress!

När rätt belopp kommit in på bankkontot eller på Pay-pal kontot kommer böckerna att skickas inom loppet av 5 arbetsdagar

Titlar:
MMS – manifest mot samtiden 100 kronor
Cut & Paste 120 kronor
Smashing Champion Secrets 40 kronor

Frakt och avgifter
Sverige – 25kr
EU – 40 kr
Resten av världen – 50 kr

Betalning:
För betalning med Pay-pal lägg till 10 kr för Pay-Pals avgifter använd mail-adressen info@dad.a.se för skicka pengar via Pay-Pal

Du kan också betala in pengar på mitt bankkonto på Nordea 5406191154

Order the book through e-mail:
Send me an e-mail to info@dad.a.se where you state titles of and book and how many copies you want. + name and adress. I will ship the book within 5 workdays when I got the money on one myf my accounts

Titles:
MMS – Manifest mot samtiden 100 swedish crowns
Cut & Paste 120 swedish crowns
Smashing Champion Secrets 40 swedish crowns

Package and postage
Sweden – 25 swedish crowns
EU – 40 swedish crowns
The rest of the world – 50 swedish crowns

How to Pay:
1. By Pay-Pal. If you pay by paypal you must also pay 10 Swedish crown extra to cover the pay-pal transaction fee. Use info@dad.a.se to pay for the books.

2. Pay to my bankacoount:

swift-code:NDEASESS
IBAN:SE3630000000005406191154
Adress: Nordea 105 71 Stockholm, sweden